Zajęcia terapeutyczne dla dzieci

Utworzono: czwartek, 27 sierpień 2015

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w  młodszym wieku szkolnym

„Grupa i ja”

Zapraszamy do udziału w zajęciach terapeutycznych skierowanych do dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia adresowane są do dzieci mających trudności w kontaktach społecznych. Prowadzimy nabór do dwóch grup wiekowych: grupa I - dzieci w wieku 7-8 lat, grupa II - dzieci w wieku 9-10 lat.

Zajęcia terapeutyczne są adresowane do dzieci mających trudności w kontaktach społecznych. Dzięki uczestnictwu w nich Państwa pociechy nabiorą i rozwiną umiejętności wyrażania emocji. Uczestnicy będą mieć również okazję nauki: asertywności, wyrażania swoich potrzeb, rozpoznawania i rozwijania swoich mocnych stron, nabycia  umiejętności  współpracy z rówieśnikami. W bezpiecznych warunkach wsparcia i pod opieką dwóch terapeutów dzieci będą mogły się dowiedzieć, które z ich reakcji są właściwe, a które wymagają zmiany. 

Dla kogo są zajęcia?

Zajęcia adresowane są do dzieci nieśmiałych, nadmiernie pobudliwych, agresywnych i konfliktowych, przejawiających lęk społeczny, przejawiających niskie poczucie własnej wartości, mających trudności z nawiązywaniem i podtrzymaniem kontaktu, przejawiających trudności we współpracy zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi, nie potrafiącymi rywalizować w sposób akceptowalny społecznie, przejawiających problemy z koncentracją, nadruchliwych. 

Jak pracuje grupa?

Grupa spotyka się raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się regularnie popołudniami. Cykl zajęć obejmuje 12 spotkań po 1,5 godziny każde.

Kwalifikacja do grup

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest dwoma konsultacjami. Pierwsza konsultacja to spotkanie psychologa z rodzicami, a druga to spotkanie dziecka z psychologiem. 

Grupa będzie liczyć do 8 dzieci. Zajęcia rozpoczynają się od października 2015, po zebraniu przynajmniej 5 osób. 

Koszt zajęć

Cykl zajęć to koszt 540 zł. (możliwość płatności w dwóch ratach) + 100 zł koszt konsultacji kwalifikacyjnych.

Miejsce zajęć

Gabinet Psychologiczny „Otwarci” Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 38 lok. 30

Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 607 257 987.

Osoby prowadzące: Angelika Urban - psycholog, trener, Aneta Kamieńska - Małyszko - pedagog, socjoterapeuta, kinezjolog

O Nas Nasz zespół Czytelnia Aktualności Cennik Kontakt