Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Są to regularne spotkania z psychoterapeutą mające na celu pomoc w pokonywaniu przeżywanych trudności. Kwalifikacja do psychoterapii poprzedzona jest konsultacjami. Częstotliwość sesji może być od 1 do 3 w tygodniu. Psychoterapia prowadzona jest w podejściu psychoanalitycznym, psychodynamicznym i systemowym. 

Psychoterapia indywidualna dorosłych dotyczy osób borykających się m.in. z trudnościami związanymi z syndromem DDA, DDD, współuzależnionych, z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, przeżywającym różne trudności osobiste, sytuacje kryzysowe (m.in. konflikty, rozwód, rozstanie, żałoba, długotrwałe przeżywanie stresu).

 


PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA, PSYCHOTERAPIA PAR

Terapia małżeńska (par) i jest szczególną formą psychoterapii, która dotyczy małżonków (par) i ich problemów.

Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz osiągnięciu harmonii i zapewnieniu obustronnego zaspokojeniu potrzeb w wzajemnych relacjach.

Skierowana jest do par borykających się m.in. z trudnościami w komunikacji, par, których doszło do zdrady.

PSYCHOTERAPIA RODZIN

Terapia rodzinna skierowana jest do rodzin przeżywających kryzys, mających trudności, z którymi sama nie może sobie poradzić, m.in. przeżywająca trudności wychowawcze, trudności w porozumieniu się, borykająca się z trudnościami wynikającymi z choroby jednego z członków rodziny (choroba somatyczna, psychiczna, zaburzenia odżywiania).

Terapia rodzin prowadzona jest w ujęciu systemowym.

Psychoterapia prowadzona jest pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

O Nas Nasz zespół Czytelnia Aktualności Cennik Kontakt