Psychoterapia indywidualna

Są to regularne spotkania z psychoterapeutą mające na celu pomoc w pokonywaniu przeżywanych trudności. Kwalifikacja do psychoterapii poprzedzona jest konsultacjami. Częstotliwość sesji może być od 1 do 3 w tygodniu. Psychoterapia prowadzona jest w podejściu psychoanalitycznym.


Psychoterapia indywidualna dorosłych dotyczy osób borykających się m.in. z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywającym różne trudności osobiste, relacyjne, sytuacje kryzysowe (m.in. konflikty, rozwód, rozstanie, żałoba, długotrwałe przeżywanie stresu).

Psychoterapia psychoanalityczna jest długotrwałym procesem, którego celem jest wprowadzenie trwałych zmian w strukturze osobowości. W związku z tym, że dotarcie do wypartych konfliktów czy rozpoznanie deficytów jest połączone z otwartością i gotowością każdej osoby do zmiany, nie jest możliwe z góry założenie jak długo proces terapii będzie trwał. Terapia ta charakteryzuje się dużą stałością czasu, miejsca i ram spotkania. Przed rozpoczęciem psychoterapii z pacjentem ustalane są warunki w jakich terapia będzie się odbywać, takie jak ilość sesji w tygodniu, stałe terminy sesji, odpłatność. Terapeuta nie udziela porad, jego zadaniem jest korzystając z umiejętności słuchania analitycznej pomóc pacjentowi rozpoznać trudności z jakimi się mierzy, ich możliwe przyczyny, nieuświadomione przeżycia. Jest wspólnym badaniem świata wewnętrznego pacjenta. Jest to terapia niedyrektywna, nie skupia się na konkretnych objawach, ale na ich rozumieniu. Celem psychoterapii zorientowanej analitycznie jest osiągnięcie lepszej integracji osobowości, poszerzenie swojej świadomości oraz zmiana w obszarze emocjonalnym i w efekcie w zachowaniu.  

 

O Nas Nasz zespół Czytelnia Aktualności Cennik Kontakt