Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Nasz zespół

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Izabela Trybus – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, specjalistka psychotraumatolog, superwizorka

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 790), certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (cert. nr 239), Specjalistą psychoteraumatologiem (cert. nr 82/S/2023) oraz superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii (cert. nr 84/Św/2023).

Więcej
Ukończyłam całościowy kurs podyplomowy z zakresu „Psychoterapii” organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam również Psychoanalityczną Szkolę Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem magistrem pedagogiki i socjoterapeutką. Ukończyłam roczne szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Ukończyłam 1 level szkolenia z terapii EMDR.
Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w seminariach teoretyczo – superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów PTPP oraz psychoanalityków z Polski i zagranicy. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Współpracuję z Dziecięcym Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oddziału Całodobowego i Dziennego.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem współzałożycielką Podlaskiego Koła PTPP. Jestem członkinią Zarządu PTPP. Odbyłam staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończyłam szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń.

W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię rodzin w podejściu psychoanalitycznym oraz superwizję.

tel. +48 607 257 987

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Iwona Koske-Zduńczyk – certyfikowana psychoterapeutka

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej
Uzyskałam certyfikat psychoterapeutki analitycznej psychoterapii indywidualnej i grupowej (certyfikat nr 28 Instytutu Analizy Grupowej „RASZTÓW”). W 2023 roku rozpoczęłam szkolenie z Podstaw Psychotraumatologii realizowane przez Instytutu Psychoterapii i Psychotraumatologii Traida w Gdańsku. Posiadam 30-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 15-letnie w pracy psychoterapeutycznej. Jestem współautorką i realizatorką programów terapeutyczno- korekcyjnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, których odbiorcami są nieletni z problemami uzależnień.
Zdobyta wiedza i doświadczenie analityczne pozwala mi z większym zrozumieniem korygować i wspierać wychowanków w ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i zadaniowym. Doświadczenie i praktykę psychoterapeutyczną zdobywałam pracując jako terapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii Białymstoku oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym w Ełku i Białymstoku. W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu analitycznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

+48 tel. 608 261 085

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna

Ukończyłam 4 – letnie szkolenie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i spełniające standardy European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

Więcej
Jestem doktorem nauk medycznych. Jestem specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Od 2011 roku w ramach praktyki prywatnej pracuję jako psycholog i psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię psychoanalityczną dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo dla rodziców. Zajmuję się również pomocą we wczesnej relacji rodzic – dziecko.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP.

tel. +48 602 456 884

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Aneta Kamieńska-Małyszko – psychoterapeutka

Ukończyłam całościowy 4,5-letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Więcej
Obecnie uczęszczam na IV rok całościowego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem magistrem pedagogiki i absolwentką Podyplomowego Studium Socjoterapii UwB.
Pogłębiałam swoje umiejętności uczestnicząc w seminariach teoretyczno – superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Odbyłam 5-cio miesięczny staż na Oddziale Pobytu Dziennego w Ośrodku Psychoterapii „Meandra”. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, które zdobywałam prowadząc grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe. Aktualnie pracuję w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Psychiatrycznym Oddziale Całodobowym dla Dzieci i Młodzieży.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Ośrodku zajmuję się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

tel. +48 783 050 423

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Marlena Dydenko – psycholog, psychoterapeutka

Jestem absolwentką kierunku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyłam całościowy kurs psychoterapeutyczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Więcej
W ramach współpracy z Fundacją chorych na SM zajmowałam się pomocą osobą ze twardnieniem rozsianym i ich rodzinami. W ramach pracy w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej Szpitala Specjalistycznego im Babińskiego prowadziłam terapie indywidualne i grupowe z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi i zmianami organicznymi w obrębie CUN. Pracowałam z rodzinami pacjentów psychiatrycznych w zakresie psychoedukacji i terapii wspierającej. 

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się interwencją kryzysową i prowadzę grupy wsparcia oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuję online. 

tel. +48 790 332 942

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Maciej Mojsak – psychoterapeuta

Jestem pedagogiem oraz socjoterapeutą. Ukończyłem 4,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.

Więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując z rodzinami w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa oraz w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra” w Białymstoku. W latach 2011-2014 ukończyłem 3-letnie szkolenie z zakresu reintegracji społecznej, metod psychokorekcyjnych oraz studium pracy z rodziną w Towarzystwie Psychokorekcyjnym w Warszawie.
Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Centrum Terapii Allenort. Pracuję pod stałą superwizją superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży oraz prowadzę terapię par. 

tel. +48 500 097 214

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Katarzyna Suchocka – psychoterapeutka, psychotraumatolog

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, oraz kryminologia. Ukończyłam podyplomowy kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej prowadzone przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.

Więcej

Ukończyłam roczny kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez PTPP i Podlaskie Koło PTPP, a także szkolenie „Psychoterapia w praktyce”. Ukończyłam szkolenie przygotowujące do pracy z osobami LGBTQiA. Jestem w trakcie kursu „0” z psychoterapii psychoanalitycznej organizowanego przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii w Warszawie.
Mam za sobą doświadczenie miesięcznego stażu w terapii grupowej w Ośrodku Meandra, a także praktyk na Oddziale Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z pododdziałem dla Sprawców Przestępstw Seksualnych. Ukończyłam trzymiesięczny staż na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic.

Doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą zdobyłam pracując jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując jako terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii, gdzie prowadziłam terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuję obecnie jako psychoterapeuta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Oddziale Całodobowym.

Moja praktyka jest poddawana systematycznej superwizji grupowej i indywidualnej.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin. 

tel. +48 733 115 047

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Magda Milewska – psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna) i socjologii. Jestem 
w trakcie realizacji całościowego szkolenia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” 
w Warszawie. Ukończyłam szkolenie z zakresu podstaw psychotraumatologii realizowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne oraz kursy pogłębiające rozumienie pracy z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi w ujęciu psychodynamicznym i psychoanalitycznym tj. „Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży” (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej), „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”, „Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania” (Ośrodek Psychoterapii „Mały Książe”), z zakresu psychoanalitycznej perspektywy w leczeniu zaburzeń odżywiania, pomocy okołoporodowej i pracy 
z pacjentem wykorzystywanym seksualnie (Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Otwarci” 
w Białymstoku”).

Więcej

Odbyłam roczne szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyłam warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1” (Ośrodek Rozwoju  Edukacji). Doświadczenie zawodowe zdobywam w ramach pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz współpracy 
z placówkami oświatowymi czy Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku w ramach realizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych i podyplomowych. Pracuję pod regularną superwizją z zakresu psychotraumatologii i psychoterapii psychoanalitycznej.
W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży, dorosłych i grupową. Dodatkowo przeprowadzam warsztaty i szkolenia o charakterze psychoedukacyjnym. 

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Alina Bącik – psychoterapeutka w trakcie szkolenia, pedagog, socjoterapeutka

Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, mediatorem szkolnym, doradcą zawodowym. Obecnie jestem uczestnikiem 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie – Psychoterapia Zintegrowana, z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam roczny kurs „Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce”; szkolenia z zakresu „Psychologiczna pomoc okołoporodowa – Ciąża pod lupą”; „Praca z pacjentem wykorzystywanym seksualnie”. Ukończyłam również szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z traumą.

Więcej

Jestem trenerem Treningu Zastępowania Agresji, Treningu pewności siebie, praktykiem metody Kids’ Skills – Dam Radę oraz I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadam certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. II, III. Szkolenia kończyłam u p. Joanny Sakowskiej – autorki programu. Znajduję się w bazie osób rekomendowanych przez ORE – uzyskałam pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez edukatora programu. Prowadziłam kilka edycji programu dla nauczycieli i rodziców w szkole. Mam za sobą doświadczenie półtorarocznego stażu w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci. Prowadzę Punkt Konsultacyjny w Gminie Wasilków, w którym udzielam wsparcia dla dysfunkcyjnych rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie oraz w innych problemach z obszaru pomocy społecznej (od października 2021r).
Moja praktyka jest poddawana systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią indywidualną młodzieży, osób dorosłych, terapią rodzin w podejściu systemowym. Prowadzę treningi i szkolenia. 

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Maryla Murawska – psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Animacji Kultury i Arteterapii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jestem w trakcie IV letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie.

Więcej

Uczestniczę w zróżnicowanych szkoleniach psychologiczno – terapeutycznych. Pracuję na bazie podejścia psychodynamicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy pedagogicznej w szkołach, obserwacji w Ośrodku ReGeneRacja, a także pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Białymstoku na oddziale całodobowym i poradni.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży. 

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Katarzyna Markowska – psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem w trakcie całościowego 4,5-letniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii oraz 2-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam studium Coachingu i Mentoringu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Więcej

Doświadczenie zawodowe nabywałam podczas kilkumiesięcznych staży na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii Szpitala MSWiA w Białymstoku oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala w Choroszczy. Pracuję pod stałą superwizją superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Ośrodku prowadzę psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Piotr Markowski – psychiatra, psychoterapeuta

Specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. W trakcie dwuletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym z psychoterapii dzieci i młodzieży. Szkolenie jest niezbędne do uzyskania specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracuje w zawodzie lekarza 12 lat.

Więcej

Student pierwszego roku czteroletniej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwent Całościowego, Czteroletniego Studium Psychoterapii realizowanego przez MABOR i IPiN w Warszawie, studium akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (2011 r.), przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej w nurcie systemowym (z dziećmi i rodzinami).

Regularnie superwizuje swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W gabinecie prywatnym w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi także (poza konsultacjami psychiatrycznymi) psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną. Obecnie pracuje w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Józefowie.
Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego.
W przeszłości przez kilka lat związany z Oddziałem Dziennym Uzależnień dla dzieci i młodzieży w NZOZ Nasza Przychodnia w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie konsultant Ośrodka Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Wólce Przybojewskiej i w Kazuniu.

W Ośrodku konsultuje psychiatrycznie pacjentów dorosłych, rodziny a także dzieci od 10r.ż.

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Izabela Kaczyńska – pedagog, konsultant

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i autyzmu – edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu. Jestem doktorem nauk społecznych UMCS w Lublinie. Ukończyłam roczny kurs Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ukończyłam roczny kurs Podstaw psychotramatologii. Ukończyłam kurs Psychoanalityczna perspektywa w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Więcej

Ukończyłam certyfikacyjne szkolenie Trener Umiejętności Społecznych TUS SST. Jestem w trakcie Kursu ABC psychoterapii par i rodzin oraz Rocznego Kuru Podstawowy Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od stycznia 2023 rozpoczęłam szkolenie z Podstaw Psychotramatologii.

Posiadam prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pracując jako pedagog specjalny zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi oraz społeczno-emocjonalnymi. Pracowałam również z rodzicami 
i rodzinami w kryzysie. Prowadziłam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoedukacji rodzicielskiej. Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci 
i młodzieży. Prowadzę zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz 
o charakterze psychoedukacyjnym. W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoedukacją rodziców oraz prowadzę konsultacje rodzicielskie.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoedukacją rodziców oraz prowadzę konsultacje. 

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Anna Urszula Bondar – psychoterapeutka w trakcie szkolenia, lekarz

Jestem trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam studia na kierunku lekarskim, a obecnie jestem w trakcie specjalizacji lekarskiej z psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuję w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.

Więcej

Ukończyłam Całościowy kurs z prowadzenia relaksacji technikami Schultza i Jacobsona. Jestem Trenerem Metod Relaksacyjnych dla dzieci. Ukończyłam też kursy Seksuologii wieku rozwojowego dzieci 0-7 oraz 7-18 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży.

 

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Urszula Humienik – Dworakowska – instruktorka jogi, arteterapeutka

Jestem dyplomowaną nauczycielką jogi i medytacji (dyplom od organizacji International Sivananda Yoga Vedanta Centre (ISYVC); RYS 200). Z wykształcenia jestem plastykiem i arteterapeutą. Zakończyłam studia na The School of the Art Institute of Chicago (BFA). Ukończyłam kurs dr Arielle Schwartz “Zastosowanie teorii poliwagalnej w jodze” organizowany przez Instytut Poliwagalny.

Więcej

Wspomagam świadomą pracę z ciałem i umysłem poprzez ruch, medytację i praktyki wspomagające uspokojenie. Pomagam odzyskać wewnętrzny spokój i zwiększyć uważność w życiu codziennym na siebie i otaczający świat.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się prowadzeniem zajęć z jogi terapeutycznej. 

tel. +48 784 780 491