Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Nasz zespół

Izabela Trybus – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 790) oraz certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (cert. nr 239). Ukończyłam całościowy kurs podyplomowy z zakresu „Psychoterapii” organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej
Ukończyłam również Psychoanalityczną Szkolę Psychoterapii przy Polskim TowarzystwiePsychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem magistrem pedagogiki i socjoterapeutką.
Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w seminariach teoretyczo – superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych w podejściu psychoanalitycznym. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Współpracowałam z Ośrodkiem Psychoterapii Meandra oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii w Białymstoku.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem współzałożycielką Podlaskiego Koła PTPP. Odbyłam staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończyłam szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzeniaszkoleń.

tel. +48 607 257 987

Iwona Koske-Zduńczyk - Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej

Iwona Koske-Zduńczyk – certyfikowana psychoterapeutka, trenerka

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej
Uzyskałam certyfikat psychoterapeutki analitycznej psychoterapii indywidualnej i grupowej (certyfikat nr 28 Instytutu Analizy Grupowej „RASZTÓW”). Jestem trenerką treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych (nr rekomendacji 320 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Posiadam 30-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 15-letnie w pracy psychoterapeutycznej. Jestem współautorką i realizatorką programów terapeutyczno- korekcyjnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, których odbiorcami są nieletni z problemami uzależnień.
Zdobyta wiedza i doświadczenie analityczne pozwala mi z większym zrozumieniem korygować i wspierać wychowanków w ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i zadaniowym. Doświadczenie i praktykę psychoterapeutyczną zdobywałam pracując jako terapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii Białymstoku oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym w Ełku i Białymstoku. W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu analitycznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

+48 tel. 608 261 085

Aleksandra Supruniuk – psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyłam również 4-letnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i spełniłam warunki konieczne do uzyskania dyplomu.

Więcej
Szkolenie to przygotowuje przede wszystkim do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, zwłaszcza w obszarze zaburzeń osobowości i nerwicowych. Jest ono rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu MSW w Białymstoku. Aktualnie związana jestem zawodowo z Ośrodkiem Psychoterapii Meandra, gdzie prowadzę psychoterapię grupową na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
W Ośrodku Otwarci prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz grupową osób dorosłych, a także zajmuję się okołoporodową pomocą psychologiczną. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

tel. +48 602 282 060

Martyna Chwieśko – psycholog, psychoterapeutka

Szkoliłam się w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie jestem w procesie certyfikacji.

Więcej
Jestem członkiem wspierającym Podlaskiego Koła Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2014 roku współpracuję z Ośrodkiem Meandra, gdzie obecnie zajmuję się psychoterapią grupową na Oddziale Dziennym.
Swój warsztat i wiedzę wciąż rozwijam poprzez dodatkowe seminaria kliniczne prowadzone przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W kontakcie z pacjentem dużą uwagę kieruję w stronę uczuć i tego co nieuświadomione. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów psychoanalitycznych.
W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz prowadzę grupy terapeutyczne w nurcie analitycznym.

tel. +48 605 309 649

Anna Jankowska – psycholog, psychoterapeutka

Obecnie jestem na zaawansowanym etapie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej
W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Otwarci” prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową osób dorosłych oraz psychologiczną pomoc okołoporodową. Mając na uwadze rozwój oraz nieustanne pogłębianie wiedzy regularnie uczestniczę w seminariach teoretyczno- superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz superwizorów IAG „Rasztów”.
Pracuję również na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Białymstoku, gdzie zajmuję się psychoterapią grupową i indywidualną. Współpracuję z SP ZOZ w Hajnówce będąc członkiem zespołu w Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej.

tel. +48 519 665 510

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna

Ukończyłam 4 – letnie szkolenie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i spełniające standardy European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

Więcej
Jestem doktorem nauk medycznych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Od 2011 roku w ramach praktyki prywatnej pracuję jako psycholog i psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię psychoanalityczną dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo dla rodziców. Zajmuję się również pomocą we wczesnej relacji rodzic – dziecko.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP.

tel. +48 602 456 884

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Aneta Kamieńska-Małyszko – psychoterapeutka

Jestem magistrem pedagogiki i absolwentką Podyplomowego Studium Socjoterapii UwB. Ukończyłam akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5-letni podyplomowy kurs Psychoterapia pod kierownictwem dra hab. Andrzeja Cechnickiego.

Więcej
Ukończyłam roczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychoanalitycznym. Obecnie pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w seminariach teoretyczno – superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Odbyłam 5-cio miesięczny staż na Oddziale Pobytu Dziennego w Ośrodku Psychoterapii „Meandra”. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, które zdobywałam prowadząc grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe. W Ośrodku zajmuję się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży.

tel. +48 783 050 423

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Maria Katarzyna Żywno – psychoterapeutka

Jestem pedagogiem oraz socjoterapeutką. Aktualnie jestem na zaawansowanym etapie całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej
Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe nabywałam podczas pracy w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „Integra”, Centrum Pomocy Dzieciom „Klanza” oraz podczas kilkumiesięcznych staży na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ośrodku Meandra i na Oddziale Całodobowym w Szpitalu Ogólnopsychiatrycznym w Choroszczy.
Aktualnie pracuję psychoterapeutycznie w Ośrodku Psychoterapii Meandra. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia min.: Studium Przeciwdziałania Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Profilaktyki Uzależnień. Pracuję pod stałą superwizją superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Ośrodku prowadzę psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

tel. +48 604 557 467

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Renata Szyszkiewicz-Dobrowolska – psycholog, psychoterapeutka

Ukończyłam Studia Podyplomowe z Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagielońskiego. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu.

Więcej
Uczestniczyłam w szkoleniu specjalistycznym I stopnia w zakresie „Psychodramy wg Moreno” w Krakowie (grupa „J-I”). Swój warsztat i wiedzę wciąż rozwijam poprzez dodatkowe seminaria kliniczne prowadzone przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Obecnie korzystam z programu szkolenia w zakresie intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej ISTDP. W Warszawie ukończyłam szkolenie na trenera PRAID w zakresie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych.
Od 2008 roku prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny. We współpracy z Urzędem Miasta Augustowa i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie prowadzę Punkt Konsultacyjny osób dorosłych uzależnionych, współuzależnionych oraz Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży w Augustowie. Od kilku lat współpracuję z Przechodnią Lekarzy Medicus w Grajewie i od około 2 lat ze Szpitalem Psychiatrycznym w Grajewie. Współpracuję także z Sądem Rejonowym w Augustowie – uczestniczę w przesłuchaniach jako biegły psycholog do spraw nieletnich. Pracuję pod stałą superwizją.
W Ośrodku zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, konsultacją par i psychoterapią dzieci i młodzieży.

tel. +48 601 195 428