Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Nasz zespół

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Izabela Trybus – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 790) oraz certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (cert. nr 239). Ukończyłam całościowy kurs podyplomowy z zakresu „Psychoterapii” organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej
Ukończyłam również Psychoanalityczną Szkolę Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem magistrem pedagogiki i socjoterapeutką. Ukończyłam roczne szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży.
Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w seminariach teoretyczo – superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów PTPP oraz psychoanalityków z Polski i zagranicy.  Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Współpracowałam z Klubem Abstynenta Krokus, Ośrodkiem Psychoterapii Meandra oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii w Białymstoku. Aktualnie współpracuję z Dziecięcym Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego aktualnie jestem wiceprezesem. Jestem współzałożycielką Podlaskiego Koła PTPP. Odbyłam staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończyłam szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń.

W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię rodzin w podejściu psychoanalitycznym.

tel. +48 607 257 987

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Iwona Koske-Zduńczyk – certyfikowana psychoterapeutka

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej
Uzyskałam certyfikat psychoterapeutki analitycznej psychoterapii indywidualnej i grupowej (certyfikat nr 28 Instytutu Analizy Grupowej „RASZTÓW”). Posiadam 30-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 15-letnie w pracy psychoterapeutycznej. Jestem współautorką i realizatorką programów terapeutyczno- korekcyjnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, których odbiorcami są nieletni z problemami uzależnień.
Zdobyta wiedza i doświadczenie analityczne pozwala mi z większym zrozumieniem korygować i wspierać wychowanków w ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i zadaniowym. Doświadczenie i praktykę psychoterapeutyczną zdobywałam pracując jako terapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii Białymstoku oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym w Ełku i Białymstoku. W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu analitycznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

+48 tel. 608 261 085

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna

Ukończyłam 4 – letnie szkolenie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i spełniające standardy European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

Więcej
Jestem doktorem nauk medycznych. Jestem specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Od 2011 roku w ramach praktyki prywatnej pracuję jako psycholog i psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię psychoanalityczną dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo dla rodziców. Zajmuję się również pomocą we wczesnej relacji rodzic – dziecko.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP.

tel. +48 602 456 884

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Aneta Kamieńska-Małyszko – psychoterapeutka

Jestem magistrem pedagogiki i absolwentką Podyplomowego Studium Socjoterapii UwB. Ukończyłam akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5-letni podyplomowy kurs Psychoterapia pod kierownictwem dra hab. Andrzeja Cechnickiego.

Więcej
Ukończyłam roczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychoanalitycznym. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Pogłębiałam swoje umiejętności uczestnicząc w seminariach teoretyczno – superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Odbyłam 5-cio miesięczny staż na Oddziale Pobytu Dziennego w Ośrodku Psychoterapii „Meandra”. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, które zdobywałam prowadząc grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Ośrodku zajmuję się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży.

tel. +48 783 050 423

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Maria Katarzyna Żywno – psychoterapeutka

Ukończyłam całościowe 4,5-letnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej
Jestem pedagogiem oraz socjoterapeutką. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe nabywałam podczas pracy w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „Integra”, Centrum Pomocy Dzieciom „Klanza” oraz podczas kilkumiesięcznych staży na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ośrodku Meandra i na Oddziale Całodobowym w Szpitalu Ogólnopsychiatrycznym w Choroszczy.
Aktualnie pracuję psychoterapeutycznie w Ośrodku Psychoterapii Meandra. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia min.: Studium Przeciwdziałania Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Profilaktyki Uzależnień. Pracuję pod stałą superwizją superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Ośrodku prowadzę psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

tel. +48 604 557 467

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Joanna Adamska – psycholog, psychoterapeutka

Ukończyłam podyplomowe szkolenie z psychoterapii zorganizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży pod kątem trudności szkolnych i emocjonalnych, współpracując z poradniami: „Pociecha” oraz „Centrum Medyczne Opoka”.

Więcej
Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży pod kątem trudności szkolnych i emocjonalnych, współpracując z poradniami: „Pociecha” oraz „Centrum Medyczne Opoka”. Na co dzień pracuję także jako psycholog szkolny. Od 2011 roku prowadzę psychoterapię młodzieży, osób dorosłych oraz terapię par i rodzin w podejściu systemowym. W terapii stosuje podejście zintegrowane, ze szczególnym uwzględnieniem psychodynamicznego rozumienia trudności zgłaszających się osób. Szkoliłam się w prowadzeniu terapii indywidualnej, par i rodzin podczas szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Eriksonowski a także ukończyłam roczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychoanalitycznym. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyte m.in. w pracy w ośrodku interwencji kryzysowej oraz z zaburzeniami psychotycznymi podczas pracy w środowiskowym domu samopomocy. Mam ukończone szkolenie na trenera warsztatu pierwszego stopnia i prowadziłam szkolenia oraz poradnictwo dla osób dorosłych w ramach różnych projektów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków oraz doradztwa zawodowego.

W Ośrodku zajmuję się terapią młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin.

tel. +48 602 705 804

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Marlena Dydenko – psycholog, psychoterapeutka

Jestem absolwentką kierunku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyłam 3 lata kursu psychoterapeutycznego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Więcej
W ramach współpracy z Fundacją chorych na SM zajmowałam się pomocą osobą ze twardnieniem rozsianym i ich rodzinami. W ramach pracy w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej Szpitala Specjalistycznego im Babińskiego prowadziłam terapie indywidualne i grupowe z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi i zmianami organicznymi w obrębie CUN. Pracowałam z rodzinami pacjentów psychiatrycznych w zakresie psychoedukacji i terapii wspierającej. 

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się interwencją kryzysową i prowadzę grupy wsparcia oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuję online. 

tel. +48 790 332 942

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Maciej Mojsak – psychoterapeuta

Jestem pedagogiem oraz socjoterapeutą. Ukończyłem 4,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.

Więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując z rodzinami w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa oraz w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra” w Białymstoku. W latach 2011-2014 ukończyłem 3-letnie szkolenie z zakresu reintegracji społecznej, metod psychokorekcyjnych oraz studium pracy z rodziną w Towarzystwie Psychokorekcyjnym w Warszawie.
Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Centrum Terapii Allenort. Pracuję pod stałą superwizją superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży oraz prowadzę terapię par. 

tel. +48 500 097 214

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Katarzyna Suchocka – psychoterapeutka

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, oraz kryminologia. Obecnie jestem na trzecim roku podyplomowego kursu psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, z dominującym podejściem psychodynamicznym i systemowym.

Więcej

Ukończyłam roczny kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowane przez PTPP i POdlaskie Koło PTPP. Jestem także w trakcie szkolenia „Psychoterapia w praktyce”. Ukończyłam szkolenie przygotowujące do pracy z osobami LGBTQiA.

Mam za sobą doświadczenie miesięcznego stażu w terapii grupowej w Ośrodku Meandra, a także praktyk na Oddziale Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z pododdziałem dla Sprawców Przestępstw Seksualnych. Na codzień pracuję jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, a także jako terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii, gdzie prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Moja praktyka jest poddawana systematycznej superwizji grupowej.  

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią osób dorosłych oraz młodzieży. 

tel. +48 733 115 047

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Aneta Gontarczuk – psychoterapeutka

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Profilaktyka i resocjalizacja sądowa oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Obecnie jestem na trzecim roku podyplomowego kursu psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, z dominującym podejściem psychodynamicznym i systemowym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej

Ukończyłam szkolenia m.in. Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Trening zastępowania agresji (TZA).

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabyłam pracując jako wychowawca w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego. Pracowałam także w poradniach psychologiczno pedagogicznych. 
Na co dzień pracuję jako wykładowca w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a także jako psychoterapeuta w poradni psychologicznej , gdzie prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży. Moja praktyka jest poddawana systematycznej superwizji grupowej.  

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży. 

tel. +48 502 368 485

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią osób dorosłych oraz młodzieży. 

tel. +48 733 115 047

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Monika Koplińska – Grabowska – psychoterapeutka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie – specjalista terapii uzależnień (w tym uzależnień behawioralnych) – nr certyfikatu SP/0644/2011.
Aktualnie jestem na trzecim roku 4,5 letniego, podyplomowego kursu psychoterapii realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Więcej

Ukończyłam szkolenia z zakresu reintegracji społecznej, metod psychokorekcyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.
Posiadam 17-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, które zdobywałam w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku (współtworzenie i realizacja m. in.: licznych programów terapeutyczno – korekcyjnych i indywidualnych planów terapeutycznych), w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa, w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Białymstoku oraz w prywatnym gabinecie pedagogiczno – psychologicznym (praca z młodzieżą, dorosłymi, terapia par). Swoją pracę poddaję superwizji.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią osób dorosłych.  

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Magda Milewska – psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność: kliniczna) i socjologia. Obecnie jestem uczestnikiem szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyłam roczny kurs „Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży” (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej), szkolenie „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” (Ośrodek Psychoterapii „Mały Książe”) oraz szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1” (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

Więcej

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie przeprowadzam diagnozy przyczyn trudności szkolnych 
i emocjonalnych, prowadzę zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne 
oraz o charakterze wsparciowym i psychoedukacyjnym. Ponadto współpracuję z placówkami oświatowymi prowadząc indywidualne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoedukacją rodziców. 

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Alina Bącik – pedagog, socjoterapeutka

Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, mediatorem szkolnym, doradcą zawodowym. Obecnie jestem uczestnikiem 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie – Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą.

Więcej

Jestem trenerem Treningu Zastępowania Agresji, Treningu pewności siebie, praktykiem metody Kids’ Skills – Dam Radę oraz I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadam certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. II, III. Szkolenia kończyłam u p. Joanny Sakowskiej – autorki programu. Znajduję się w bazie osób rekomendowanych przez ORE – uzyskałam pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez edukatora programu. Prowadziłam kilka edycji programu dla nauczycieli i rodziców w szkole.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoedukacją rodziców. Prowaszę treningi i szkolenia.  

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok

Maryla Murawska – psychoterapeutka

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Animacji Kultury i Arteterapii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jestem w trakcie IV letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie.

Więcej

Uczestniczę w zróżnicowanych szkoleniach psychologiczno – terapeutycznych. Pracuję na bazie podejścia psychodynamicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy pedagogicznej w szkołach, a także podczas obserwacji w Ośrodku ReGeneRacja.

W Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży.