Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Proces grupowy 29 października 2019

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok - Psychoterapia grupowa

Czym jest terapia w grupie?

Wielu osób na propozycję terapii grupowej reaguje niechęcią i lękiem. Często trudno im wyobrazić sobie siebie pośród innych ludzi, otwartego na emocje swoje i innych. W wyobrażeniach podążają za amerykańskimi filmami, lub skłaniają się ku myśleniu o grupowej terapii uzależnień. Tymczasem analityczna terapia grupowa jest procesem o wiele bardziej złożonym, dynamicznym, emocjonalnym, pięknym w swej prostocie i różnorodności jednocześnie. Pierwszą grupą w jakiej przychodzi nam żyć jest rodzina. Następnie kolejno należymy do różnych grup, w szkole, wśród znajomych, w pracy. Doświadczenie pierwszej grupy rodzinnej często determinuje to, jak funkcjonujemy w innych. Grupa terapeutyczna daje możliwość zrozumienia tego, co było naszym pierwotnym doświadczeniem wśród ludzi, a także pozwala na dokonanie zmian nieświadomych tendencji, które zwykle powtarzamy w kolejnych relacjach i własnej rodzinie.

Analityczna terapia grupowa polega na swobodnej rozmowie. Z pozoru może wydawać się to dość banalne, jednak spróbuj sobie wyobrazić szczerą rozmowę, o sobie i innych i że jesteś w niej swobodny. Widzisz? To dość trudne i często nie do końca wiadomo na czym ma polega. Większość ludzi nie potrafi swobodnie rozmawiać i być w szczerym i spontanicznym kontakcie z ludźmi. Nasilają kontrolę, unikają okazywania niektórych uczuć, lub dopasowują się do innych. Powodem są różne wewnętrzne ograniczenia i lęki. Nie pozwalają one na autentyczne i głębokie doświadczanie relacji. Dotyczy to grup w których bywamy na co dzień, relacji partnerskich, z rodzicami, dziećmi.

Analityczna terapia grupowa daje możliwość zmiany poprzez doświadczanie kontaktu z innymi. Każda grupa jest unikatowa, ma swój własny język, niepowtarzalne połączenia pomiędzy pacjentami oraz pacjentami i terapeutą. Jest wciąż w ruchu, a każda sesja jest innym spotkaniem, mimo że z czasem widać połączenia pomiędzy spotkaniami, to tak zwana ciągłość istnienia grupy. Z czasem grupa wytwarza swój własny „umysł”, który pozwala na poczucie przynależności, zrozumienia, bliskości. W tym wspólnym grupowym „umyśle” pojawiają się różne wymiany, pacjenci uczą się od siebie wzajemnie, przyglądają się sobie w innych, pozwalają innym na zaglądanie w siebie. Dzielą się swoimi myślami, uczuciami, przeżyciami. Myśli i uczucia pojawiające się w trakcie sesji mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jak i wydarzeń bieżących w ich życiu. Często to, co pojawia się w głowie jest bezpośrednio wynikiem aktualnej sytuacji i wymiany wewnątrz grupy między poszczególnymi pacjentami oraz terapeutą i grupą. Wraz z upływem czasu, w wyniku takiej wymiany, pacjenci zyskują większe rozumienie siebie oraz pozostałych członków grupy. Z czasem okazuje się że poza lękiem jest wiele ważnych uczuć, które można przeżywać będąc wśród ludzi. Pojawia się poczucie bycie blisko, bycia zrozumianym, przynależności, wzajemne zaufanie, jest miejsce na różnice w myśleniu. Pacjenci czują siebie wzajemnie, rozwijają empatię, doświadczają nowego w relacjach.

Celem analitycznej terapii grupowej jest uwolnienie pacjenta od różnych sił, które hamują jego osobisty rozwój i nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości w życiu. Dotyczy to wszystkich sfer życia. Analiza nieświadomych zahamowań i restrykcji, które blokują zmiany jest możliwa dzięki poczuciu bezpieczeństwa, bycia przyjętym i więzi. „Rola terapeuty polega na ułatwieniu rozwoju grupy, sprzyjaniu tendencji, aby grupa w coraz większym zakresie „liczyła na siebie”, stając się bardziej dojrzałą i niezależną od terapeuty” (Foulkes), podobnie jak rolą rodziców pomoc dziecku w nabyciu swojego myślenia, usamodzielnieniu i pokonaniu lęków przed światem.

Autor: psychoterapeutka Martyna Chwieśko