Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa analityczna łączy w sobie aspekty dotyczące dynamiki grupy, jak również terapii psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie.

Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w niej ponownie przeżywane, ale przede wszystkim poddane refleksji i rozumieniu. To co w działaniu i objawach nieświadome, co powoduje cierpienie, staje się świadome i może być poddane zmianie. Grupa staje się miejscem, w którym powstaje możliwość poznawania siebie, innych ludzi, a także sposobu bycia w relacjach z innymi. Pozwala to na poddanie zmianie także trudności w zakresie budowania satysfakcjonujących więzi i bliskości.

Psychoterapia grupowa analityczna odpowiednia jest dla osób które:

  • przeżywają lęk i napięcie w codziennym życiu,
  • czują się samotne i odrzucone,
  • mają niskie poczucie własnej wartości,
  • chcą nauczyć się budować głębsze i bezpieczniejsze relacje,
  • chcą lepiej zrozumieć i wyrażać swoje myśli uczucia i potrzeby,
  • czują, że nie realizują się w pełni w życiu uczuciowym i osobistym,
  • chcą lepiej poznać samego siebie w bezpiecznych warunkach terapii grupowej,
  • chciałyby zrozumieć źródła swoich reakcji na zachowanie innych,
  • pragną dowiedzieć się jak są postrzegane w relacjach przez innych.

Sesje grupowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 1,5 h. Grupy mogą liczyć maksymalnie 10 osób. Przed rozpoczęciem psychoterapii należy odbyć konsultacje indywidualne, które służą diagnozie i przygotowaniu do rozpoczęcia terapii grupowej.

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok - Psychoterapia grupowa