Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapia par

Terapia małżeńska (par) i jest szczególną formą psychoterapii, która dotyczy małżonków (par) i ich problemów. Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz osiągnięciu harmonii i zapewnieniu obustronnego zaspokojeniu potrzeb w wzajemnych relacjach.

Skierowana jest do par borykających się m.in. z trudnościami w komunikacji, par, których doszło do zdrady, przeżywających trudności związane ze zmianami w życiu i relacji.

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok - Psychoterapia par