Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Staże dla psychoterapeutów

Oferujemy staże kliniczne dla osób będących po drugim roku szkolenia, które chcą rozwijać się w kierunku pracy psychodynamicznej lub psychoanalitycznej z pacjentem dziecięcym, młodzieżowym, dorosłym jak również w pracy z rodzinami i grupami.

Kwalifikacje na staż poprzedza rozmowa kwalifikacyjna. Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury oferujemy określone indywidualnie ze stażystą godziny pracy, wynagrodzenie oraz pomoc opiekuna stażu. Dodatkowo jest możliwość superwizji indywidualnej lub grupowej. Stażysta bierze udział w zebraniach klinicznych Zespołu Otwarci.

W poszczególnych sytuacjach oferujemy szkolenie uzupełniające wiedzę w podstawowym zakresie na oddzielnym szkoleniu „Psychoterapia w praktyce”.