Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Grupa terapeutyczna dla młodych dorosłych 23 lutego 2023

Do udziału w grupie zapraszamy osoby, które:
– szukają swojego miejsca w relacjach osobistych i świecie zawodowym
– surowo się oceniają lub zbyt często myślą jak są oceniani przez innych
– zastanawiają się dlaczego relacje z innymi nie układają się po ich myśli
– często doświadczają smutku, żalu, zniechęcenia, złości, bezradności i bez znanej przyczyny
– obawiają się wyzwań dorosłego życia czują się samotne i doświadczają braku wspierających relacji przeżywają trudności separacyjne
I chcą zmiany – ta grupa może być dla Was. W atmosferze bezpieczeństwa i wsparcia każdy będzie mógł zmierzyć się ze swoimi trudnościami.
Spotkania będą odbywały się 1 raz w tygodniu nieprzerwanie przez 6 miesięcy.
Udział w grupie poprzedzony będzie konsultacją z osobami prowadzącymi. Celem spotkania jest wspólne ustalenie czy ta forma terapii będzie najbardziej wskazana.
Grupę poprowadzą terapeutki: Magda Milewska oraz Katarzyna Markowska.
Koszt konsultacji: 150 zł za spotkanie.
Koszt udziału w grupie: 400 zł miesięcznie
Termin: Środy 18.30 – 20.00
Miejsce: Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci, ul. Warszawska 14/1c
Zapisy pod nr: 690 010 226