Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapia indywidualna

Są to regularne spotkania z psychoterapeutą mające na celu pomoc w pokonywaniu przeżywanych trudności. Kwalifikacja do psychoterapii poprzedzona jest konsultacjami. Częstotliwość sesji może być od 1 do 3 w tygodniu. Psychoterapia prowadzona jest w podejściach psychoanalitycznym i psychodynamicznym.

Psychoterapia indywidualna dorosłych jest przeznaczona dla osób borykających się m.in. z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi, jak również dla tych, którzy przeżywają różne trudności osobiste, relacyjne, sytuacje kryzysowe (m.in. konflikty, rozwód, rozstanie, żałoba, długotrwałe przeżywanie stresu).

Psychoterapie psychoanalityczna i psychodynamiczna są długotrwałymi procesami, których celem jest wprowadzenie trwałych zmian w strukturze osobowości. Terapie te charakteryzują się dużą stałością czasu, miejsca i ram spotkania. Przed rozpoczęciem psychoterapii z pacjentem ustalane są warunki w jakich terapia będzie się odbywać, takie jak ilość sesji w tygodniu, stałe terminy sesji, odpłatność. W związku z tym, że dotarcie do wypartych konfliktów czy rozpoznanie deficytów jest połączone z otwartością i gotowością każdej osoby do zmiany, nie jest możliwe z góry założenie jak długo proces terapii będzie trwał. Terapeuta nie udziela porad, jego zadaniem jest korzystając z umiejętności analitycznego słuchania pomóc pacjentowi rozpoznać trudności z jakimi się mierzy, ich możliwe przyczyny, nieuświadomione przeżycia. Proces terapeutyczny jest wspólnym badaniem świata wewnętrznego pacjenta. Jest to terapia niedyrektywna, nie skupia się na konkretnych objawach, ale na ich rozumieniu. Celem psychoterapii zorientowanych analitycznie i psychodynamicznie jest osiągnięcie lepszej integracji osobowości, poszerzenie swojej świadomości oraz zmiana w obszarze emocjonalnym i w efekcie w zachowaniu.

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok - Psychoterapia indywidualna