Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Konsultacje

Konsultacja – to spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą mające na celu wstępne określenie problemu i wskazanie sposobów pomocy. Konsultacja może być indywidualna, rodzinna i małżeńska. Efektem konsultacji może być podjęcie terapii.

Pierwsze spotkanie jest zawsze spotkaniem konsultacyjnym. Może się zdarzyć, że zaistnieje potrzeba odbycia kilku spotkań konsultacyjnych, by właściwie określić problem i wskazać możliwości pomocy, cele terapii.
W gabinecie oferujemy:

  • konsultacje indywidualne dla osób dorosłych,
  • konsultacje rodzinne i małżeńskie,
  • konsultacje psychologiczne w sprawach dzieci.
Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok - Psychoterapia indywidualna