Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Konsultacje

Konsultacja – to spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą mające na celu wstępne określenie problemu i wskazanie sposobów pomocy. Konsultacja może być indywidualna, rodzinna i małżeńska. Oferujemy również konsultacje dotyczące trudności rodzicielskich. Efektem konsultacji może być podjęcie terapii.

Pierwsze spotkanie jest zawsze spotkaniem konsultacyjnym. Zazwyczaj spotkań konsultacyjnych jest kilka (2 – 4). Celem tych spotkań jest właściwe określenie problemu i wskazanie możliwości pomocy, ustalenie celów terapii.

Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Analitycznej - Białystok - Psychoterapia indywidualna