Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży

Czym charakteryzuje się psychoterapia grupowa dzieci i młodzież?

PODSTAWA to ZABAWA
Zabawa to podstawowa aktywność rozwojowa dziecka. To przestrzeń , w której odtwarzają się wszystkie przeżycia z codzienności, wyrażone w postaci wyobraźni. W zabawie w nieświadomy sposób dzieci odgrywają swoje potrzeby, lęki i konflikty wewnętrzne. Co robimy na grupie terapeutycznej? Bawimy się!

ROZMOWY
Na grupie rozmawiamy też o zabawie. Po co? By dzieci mogły nauczyć się obserwować siebie w zabawie i nadawać znaczenia. Każde spotkanie rozpoczyna się i kończy rozmową w kręgu. To przestrzeń na wymianę myśli, uczuć, przeżyć i budowanie wspólnoty. To czas na zaciekawienie się innymi, dzielenie się wewnętrznymi przeżyciami.

ZABAWA STOP
Czy czasem jesteśmy rozbrykani? TAK! Podczas grupy jest miejsce na różne zabawy i pomysły, ale zawsze z zadbaniem o bezpieczeństwo swoje i innych. Pozwala to na naukę stawiania i przestrzegania granic w zabawach i relacjach.

ETAPY W PROCESIE GRUPOWYM
Co musimy zrobić by być grupą? Na początku dbamy o integrację, szukamy podobieństw, czyli tego nas łączy, a potem sprawdzamy w czym się różnimy. Pomału orientujemy się kto jaką rolę przyjmuje w grupie. Sprawdzamy do kogo jest nam bliżej, rozwiązujemy konflikty i nieporozumienia, aż wreszcie uczymy się kończyć i radzić z tęsknotą za tym, że grupa też ma swój koniec.

PO CO GRUPIE TERAPEUTA?
W grupie najczęściej opisuje działania dzieci, odzwierciedla emocje, zwraca uwagę na to, że zachowanie w zabawie wpływa na stany emocjonalne innych, modeluje sposoby radzenia sobie no i oczywiście dba o bezpieczeństwo! Podążając za dziećmi będzie próbował rozumieć i nazywać potrzeby całej grupy i jej poszczególnych uczestników.

DLACZEGO GRUPA LECZY?
Zabawa ujawnia wzorce myśli i zachowań, potrzeb i pragnień oraz mechanizmów obronnych. Kiedy dzieci z pomocą terapeuty i siebie nawzajem mogą wyrazić, obserwować, nazwać i mieć refleksję nad tymi wzorcami istnieje możliwość ich rekonstrukcji i szukania nowych dróg radzenia sobie z trudnościami.

UCZYMY SIĘ OD INNYCH
W grupie oglądamy siebie i innych. Analiza przeżyć innych ułatwia dzieciom zrozumieć co dzieje się w nich samych. Pomaga odgraniczać trudności, które dotyczą ich osobiście od tego co należy do grupy. Dzieci orientują się, że ich zachowanie ma wpływ na stan emocjonalny innych, a to pozwala na bardziej świadome porozumiewanie się.